ഫോട്ടോഗ്രാഫി ജോബ്സ്

photography-jobs-india

എങ്ങനെ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ  ഒരു കരിയര്‍ ഉണ്ടാക്കാം?

ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ വ്യത്യസ്ത വിഭാഗങ്ങള്‍ ഉണ്ട്, അതിനാൽ തന്നെ

ഫോട്ടോഗ്രഫി കരിയറിൽ ധാരാളം അവസരങ്ങളുമുണ്ട്……

ഫാഷൻ ഫോട്ടോഗ്രഫി, വെഡ്ഡിംഗ്, ഇവന്റ് ഫോട്ടോഗ്രഫി, വന്യജീവി ഫോട്ടോഗ്രഫി, പ്രൊഡക്റ്റ് ഫോട്ടോഗ്രഫി, ഫോട്ടോ ജേര്‍ണലിസം തുടങ്ങി നിരവധി കാര്യങ്ങൾ.

ഫോട്ടോഗ്രാഫി ജോബ്സ് തരങ്ങള്‍

പ്രധാനമായും 3 വഴികളിലൂടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫറായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ വളരെ ശക്തമായ ഒരു ജീവിതം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ കഴിയും.

  • പൊതു-സ്വകാര്യ മേഖലകളിൽ, അതായത് ഗവണ്മെന്റ്, സെമി ഗവണ്മെന്റ് സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ജോലി ചെയ്യുക. ഈ വകുപ്പിലെ ജോലിയുടെയും തരത്തെയും ആശ്രയിച്ച് ശമ്പളം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതോ പ്രോജക്റ്റ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതോ ആണ്.ഗവണ്മെന്റ് ഇന്‍ഫോര്‍മേഷന്‍ ഡിപാര്‍ട്ട്‌മെന്റ്, മെഡിക്കല്‍ ഡിപാര്‍ട്ട്‌മെന്റ്, ഇങ്ങനെ പല വകുപ്പുകളില്‍ ജോലി സാധ്യത ഉണ്ട്.
  • രണ്ടാമതായി സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുക എന്നതാണ്. സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതും കമ്പനികളും സ്ഥാപനങ്ങളുമാണ് ജോലി സാധ്യത. ഉദാഹരണത്തിന്, പരസ്യ കമ്പനികൾ, വാണിജ്യ, ഈ-കോമ്മെര്‍സ് കമ്പനികൾ, ഇവന്റ് ഓർഗനൈസിംഗ് കമ്പനികൾ, കൂടാതെ നിരവധി സ്വകാര്യ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഓർഗനൈസേഷനുകൾ ജോലി സാധ്യത ഉണ്ട്.
  •  ഫ്രീലാൻസ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയാണ് . ഫ്രീലാൻ‌സിംഗ് എന്നാല്‍ മറ്റേതെങ്കിലും കമ്പനികൾ‌ക്കായി ചെയ്യുന്ന പ്രോജക്റ്റുകളോ, വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഫോട്ടോയെടുത്തു നല്‍കുന്നതിലൂടെ സ്വയം തൊഴിൽ നേടിയെടുക്കുവാന്‍ കഴിയും.

അതിനാൽ, മീഡിയ ഫോട്ടോഗ്രഫി, ഫോട്ടോ ജേണലിസം, വന്യജീവി ഫോട്ടോഗ്രഫി, ഇവന്റ് ഫോട്ടോഗ്രഫി, ഫാഷൻ ഫോട്ടോഗ്രഫി, പ്രൊഡക്റ്റ് ഫോട്ടോഗ്രഫി, വെഡിംങ് ഫോട്ടോഗ്രഫി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും വിഭാഗത്തിൽ  താൽപ്പര്യത്തിന് അനുസരിച്ച്, സ്വകാര്യ മേഖല, പൊതുമേഖല, ഫ്രീലാൻസിംഗ് എന്നിവയിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ജോലികൾ  കണ്ടെത്താം.

ഫോട്ടോഗ്രഫിയിൽ കരിയർ

ഇനി, ഫോട്ടോഗ്രഫിയിൽ കരിയർ നേടാനുള്ള യോഗ്യത എന്താണെന്ന് നോക്കാം , സ്വകാര്യ, പൊതുമേഖലയിൽ കമ്പനികൾ മികച്ച യോഗ്യതയുള്ളവരും വിദഗ്ധരുമായ ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാരെ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

10 അല്ലെങ്കിൽ 12 ക്ലാസ്സ്‌ പോലുള്ള അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസം ആവശ്യമാണ്. ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥികളെ മാത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കമ്പനികളുമുണ്ട്. ഇതുകൂടാതെ, വിദ്യാർത്ഥികൾ നിർബന്ധമായും ഫോട്ടോഗ്രാഫി വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കുകയും വ്യക്തിഗത പോർട്ട്‌ഫോളിയോ ഉണ്ടായിരിക്കുകയും വേണം. കുറഞ്ഞത് 1 വർഷം മുതൽ പരമാവധി 3 , 5 വർഷം വരെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി കോഴ്‌സ് പഠിക്കുന്നതിലൂടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി വിദ്യാഭ്യാസം നേടാനാകും.

ഒരു വ്യക്തിഗത പോർട്ട്‌ഫോളിയോ നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ തെളിയിക്കുവാന്‍ കഴിയും.

എന്നാല്‍  ഒരു ഫ്രീലാൻസ് ഫോട്ടോഗ്രാഫറായി പ്രവർത്തിക്കുവാന്‍ അടിസ്ഥാന യോഗ്യത ആവശ്യമില്ല.. നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ, പ്രൊഫഷണലിസം, പോർട്ട്‌ഫോളിയോ, ജോലിയുടെ ഗുണനിലവാരം, ഉപഭോക്താവിനോടുള്ള സമീപനം, ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിലും ക്യാമറയിലും ഉള്ള  പരിജ്ഞാനം എന്നിവ ഫ്രീലാൻസിംഗ് പ്രോജക്റ്റ് നേടുന്നതിനുള്ള പ്രധാന ഘടകങ്ങളും യോഗ്യതയുമാണ്.

അതിനാൽ അടിസ്ഥാനപരമായി ജോലി മികച്ചതാണെങ്കിൽ  പ്രോജക്റ്റിൽ അത് തെളിയിക്കുവാന്‍ കഴിയുമെങ്കില്‍  ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഫില്‍ടില്‍ തുടരുക എന്നത് വളെരെ എളുപ്പം ആണ്.

ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാരുടെ ശമ്പള സ്കെയിലുകൾ

ഇന്ത്യയിലെ ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാരുടെ ശമ്പള സ്കെയിലുകൾ എന്താണെന്ന് നോക്കിയാലോ സ്വകാര്യ, പൊതുമേഖലയിൽ, ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർക്ക് അതായത് തുടക്കക്കാര്‍ക്ക്  മാസത്തിൽ ശരാശരി 15000 / മുതൽ 20000 രൂപ വരെ സമ്പാദിക്കാം.

തുടർച്ചയായ പ്രവർത്തന നൈപുണ്യത്തോടെ, ശമ്പളം ക്രമേണ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും കഴിയും.

ഒരു ഫ്രീലാൻസ് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ശമ്പള അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. പ്രോജക്റ്റുകൾക്കും ജോലിയുടെ ഗുണനിലവാരത്തിനും അനുസൃതമായി ഫോട്ടോഗ്രാഫർക്ക് പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഫ്രീലാൻ‌സർ‌മാർ‌ക്ക് ഒരു മാസത്തിൽ‌ ശരാശരി 20000 / – മുതൽ 1 ലക്ഷം വരെ വരുമാനം നേടാൻ‌ കഴിയും.

Follow & Like:

Leave a comment