12 ക്ലാസ്സിന് ശേഷം എങ്ങനെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി കരിയര്‍ ഉണ്ടാക്കാം

photography-courses-after-12th
 10 ക്ലാസ്   അല്ലെങ്കിൽ 12 ക്ലാസ്സിന് ശേഷം ഫോട്ടോഗ്രാഫി ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ?

പ്രായത്തിന് അധിനമായി പഠിക്കുവാന്‍ പറ്റുന്ന ഒരു കലയാണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി എങ്കിലും ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഒരു പ്രൊഫഷണല്‍ ആയി ചിന്തിക്കുമ്പോള്‍ ആദ്യം, അടിസ്ഥാന സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം അല്ലെങ്കിൽ ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം ആവശ്യമാണ് അതായത് പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് പൂർത്തിയായിരിക്കണം.

എന്നാല്‍, പത്താം ക്ലാസ്സ്‌  മാത്രമേ പൂർത്തിയായിട്ടുള്ളൂവെങ്കിൽ, ഞങ്ങള്‍ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, 10 ന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫി ജീവിതം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് അല്ലാ, മറിച്ച് നിങ്ങളുടെ നല്ല ഭാവിക്കുവേണ്ടി , ഏതെങ്കിലും തൊഴിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം , അതായത് 12 ക്ലാസ് പൂർത്തിയായിരിക്കേണ്ടത് നല്ലതാണ്. കാരണം ഇത് ഭാവിയിൽ നിങ്ങളുടെ  പ്രൊഫഷണലിലും വ്യക്തിഗത ജീവിതത്തിലും വളെരെ പ്രധാനമാണ്.

കൂട്ടുകാരേ, ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയാൻ ഞാനാഗ്രഹിക്കുന്നു. ഓരോരുത്തര്‍ക്കും അവരുടെതായ നിരവധി കാഴ്ച്ചപ്പാടുകളുണ്ട്.

ഫോട്ടോഗ്രാഫി പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ആളുകൾ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കാം, എന്നാല്‍ ചിലര്‍പറയും ഫോട്ടോഗ്രഫി പഠിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ സമയവും പണവും ചെലവഴിക്കുന്നത് പ്രയോജനകരമല്ല. മറ്റു ചിലര്‍ പറയും  നിങ്ങൾ ഒരു ക്രാഷ് കോഴ്‌സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം  ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫറുടെ കിഴില്‍ ജോലി ചെയ്താല്‍ മതി എന്ന്.

കൂട്ടുകാരേ,  ഫോട്ടോഗ്രാഫി വ്യവസായത്തിലെ ചിലരും ഇത് വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ കാഴ്ചപ്പാട് ഈ രംഗത്ത് അതീവ താല്പര്യം ഉള്ള എല്ലാവർക്കും അനുയോജ്യമാണോ ?????

ഒരുപക്ഷേ, വേഗത്തിൽ പഠിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇത് ബാധകമാണ്. മാത്രമല്ല, ആ അറിവ് എങ്ങനെ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കാമെന്നും അവരുടെ ഭാവി ജീവിതത്തിൽ ഇത് എങ്ങനെ പരീക്ഷിക്കാമെന്നും അവർക്കറിയാം. എന്നാൽ അവർ എപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തികത പ്രൊഫഷണല്‍ ആയി തിരുമേന്ന് പ്രവചിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്, ചിലപ്പോള്‍ കുറച്ച് മാസങ്ങളോ നിരവധി വർഷങ്ങളോവേണ്ടിവരും.

പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസിനു ശേഷം എനിക്ക് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയില്‍ ഒരു കരിയർ ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ? എന്നതാണ് ചോദ്യം.

ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫറാകാൻ ഞാൻ ഫോട്ടോഗ്രഫി പഠിക്കേണ്ടതുണ്ടോ?

ഒരു എഞ്ചിനീയർ, ഡോക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ അഭിഭാഷകന്‍ ഇവെരെല്ലാം ഒരു അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ശേഷം അല്ലെ ആരുടെയെങ്കിലും കിഴില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നത്.

അവരുടെ തൊഴിലില്‍ മുനും നാലും വര്‍ഷം  വിദ്യ അഭ്യസിച്ചതിന് ശേഷം ആണ് ജോലിയില്‍ പ്രവേശിക്കുന്നത്.

ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ നിന്ന് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കാതെ, ഒരു വ്യക്തിയെ സ്വയം ഒരു എഞ്ചിനീയർ എന്ന് എങ്ങനെ  വിശേഷിപ്പിക്കാം, ഒരു പ്രശസ്ത സീനിയർ എഞ്ചിനീയർ ഒരു പ്രൊഫഷണലാകാൻ അവനെ പരിശീലിപ്പിക്കണമേങ്കില്‍ അടിസ്ഥാനമില്ലാതെ പഠിപ്പിക്കും എന്ന്‍ എങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിക്കാം ????

ഒന്നു ചിന്തിക്കു…. ഇത് സാധ്യമാണോ??

എല്ലാ തൊഴിലുകൾക്ക് ഇത് സമാനമല്ലേ ???

അത് ഒരു ഡോക്ടർ, അഭിഭാഷകൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആകട്ടെ. ഏതൊരു തൊഴിലും അറിവ് നേടി കഴിഞ്ഞാല്‍ ആ ഫില്‍ഡിലെ ഒരു മുതിർന്ന വ്യക്തിയുടെ സഹായം തേടുന്നത് അഥവാ അവരുടെ കിഴില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നത് എല്ലായ്പ്പോഴും ഉചിതമായിരിക്കും.

അറിവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും മുതിർന്നവരുടെ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് വിലയേറിയ നുറുങ്ങു വിദ്യകള്‍ നേടുന്നതിനും പരിചയസമ്പന്നരായ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫറുടെ കിഴില്‍ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോള്‍

അത് അര്‍ത്ഥവത്താകുന്നു

അതായത് ഇത് സംബന്ധിച്ച് വ്യത്യസ്ത വിദ്യാർത്ഥികളെയും പ്രൊഫഷണലുകളോടും സംസാരിച്ചപ്പോള്‍.

15% ആളുകൾ ഒരു മുതിർന്ന പ്രൊഫഷണലിനെ സഹായിക്കുന്ന രീതി പരിഗണിക്കുന്നു….

10% സ്വയം ഫോട്ടോഗ്രാഫി പഠിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു…. അതായത് സ്വന്തമായി പഠിക്കുക, പരീക്ഷിക്കുക, ശ്രമിക്കുക, ചെയ്യുക,

എന്നാല്‍  പഠിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന 75% വിദ്യാർത്ഥികളും മാതാപിതാക്കളും അടിസ്ഥാനമായി പഠിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു.

നല്ല അറിവിന് പഠനം അത്യാവശ്യമാണ്.

ഇത് കൂടാതെ ………. വിജയകരമായ ഒരു കരിയർ ശരിക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്….

വിജയകരമായ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട 6 അവശ്യ ഘടകങ്ങള്‍

വിജയകരമായ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ജീവിതം നയിക്കുന്നതിന്,   അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട 6 അവശ്യ ഘടകങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഞങ്ങള്‍ ഇവിടെ പറയുന്നത്.

#1  ടൂള്‍ അഥവാ ക്യാമറയില്‍ മാസ്റ്റർ ആയിരിക്കണം.

അതായത് ക്ലിക്കുചെയ്യുന്നതില്‍ മാത്രമല്ല, വിഷയത്തെ വേറിട്ട് അവതരിപ്പിക്കാനും, അത് കലാപരമായ രീതിയിൽ എടുക്കുവാനും കഴിയണം…….

#2 ഒരു നല്ല ആശയവിനിമയ വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടണം

ഒരു കമ്പനിയിലായാലും ഫ്രീലാൻസറായാലും ജോലി ചെയ്യുമ്പോള്‍ ക്ലയന്റുകൾ, മോഡലുകൾ, സഹപ്രവർത്തകർ എന്നിവരുമായി ഒരു നല്ല ബന്ധം പുലര്‍ത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്.

#3 നല്ല മാർക്കറ്റിംഗ് കഴിവുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം,

അതിനായി സാമൂഹത്തില്‍ സജീവമായിരിക്കണം ….കൂടാതെ കരിയർ ഉയർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ഫോട്ടോഗ്രാഫി കഴിവുകളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് .. അതിനാൽ, ഈ മേഖലയിലെ പ്രശസ്തിയും ജനപ്രീതിയും നേടുന്നതിന്… മാർക്കറ്റിംഗ് കഴിവുകൾ പ്രധാനമാണ്…

#4 പ്രകാശത്തെ എങ്ങനെ നിയന്തിക്കണം

പരിമിതമായ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഏത് സ്ഥലത്തും പ്രകാശം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയണം

#5 സാങ്കേതികപരമായ അറിവ്

ഒരു ചിത്രത്തെ എങ്ങനെ എഡിറ്റിംഗ് അതായത്,  ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ തന്റെ ഫോട്ടോകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും, രചിക്കുന്നതിനും, മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും സമയം നൽകണം.

#6 ഒരു നല്ല പോർട്ട്‌ഫോളിയോ ഉണ്ടായിരിക്കണം

ഇതുവരെ ചിത്രീകരിച്ച നല്ല ചിത്രങ്ങളുടെ ഒരു  പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന അച്ചടിച്ച പോർട്ട്‌ഫോളിയോ അഥവാ ഒരു ഓൺലൈൻ വെബ്‌സൈറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം

ഈ 6 ഘടകങ്ങളും സ്വയം സ്വന്തമാക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ആറുടെയെങ്കിലും കിഴില്‍ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുക എന്നത് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടള്ള കാര്യമാണ്.

അതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ  വിലപ്പെട്ട കുറച്ചു സമയം ചിലവഴികേണ്ടതുണ്ട്. അതായത്

1 വർഷം…. 2 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ…. 3 വർഷം….

എന്നാൽ… ഒരാളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ആശ്രയിച്ച്, സമയവും പണവും ചിലവഴിക്കാനുള്ള സന്നദ്ധതയും അനുസരിച്ച്, ചില ആളുകൾ ഡിഗ്രി കോഴ്സുകളിലേക്കും ചിലർ പ്രൊഫഷണൽ ഡിപ്ലോമ, പിജി ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകളിലേക്കും പോകുന്നു.

ഒരു കോളേജിൽ നിന്ന്  ഫോട്ടോഗ്രാഫി പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളെ ശരിയായി മാർഗനിർദേശം നല്‍കാന്‍ ഒരു നല്ല അദ്ധ്യപകനെയും ഒരു കോളേജിൽ നിന്നുള്ള അനുഭവും ഭാവിയിൽ ഉപയോഗപ്രദമാകും

പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാത്ത ചില വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട്, വിഷമിക്കേണ്ട, നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും വിഷയങ്ങളിൽ വിജയിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ നന്നായി തയ്യാറായി വീണ്ടും എഴുതുക.

ഇതോടെപ്പം, നിങ്ങളുടെ ഒരു വർഷം നഷ്‌ടപ്പെടുത്താന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഫോട്ടോഗ്രാഫിയോട് താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, പത്താം ക്ലാസ്സ്‌ യോഗ്യതയുള്ള ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫി കോഴ്‌സ് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കണം. നിങ്ങളുടെ കൂടുതൽ വർഷങ്ങൾ പാഴാക്കാതെ മുന്നോട്ട് പോകുക. അതുപോലെ, ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്ലോമ എന്നിവയ്ക്ക് ശേഷവും ഫോട്ടോഗ്രാഫി കോഴ്സുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാം… ..

Follow & Like:

Leave a comment