Category : Blog

types-of-fashion-photography-kerala

വിവിധ തരത്തിലുളള ഫാഷൻ ഫോട്ടോഗ്രഫി

ഫാഷൻ ഒരു പുതിയ കാര്യമല്ല, പക്ഷേ അത് എല്ലായിടത്തും പ്രധാനമാണ്. കാരണം നമ്മൾ ആളുകളെ നിരീക്ഷിക്കുമ്പോഴെല്ലാം, സ്ഥിരമായി കാണുന്ന 3 കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട്. അതായത്, അവരുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ, വ്യക്തിത്വം, ആശയവിനിമയ രീതി … ശരിയല്ലേ? അതിനുപുറമെ നാമെല്ലാവരും മറ്റുള്ളവരെ അവരുടെ ഫാഷൻ സെൻസ് അനുസരിച്ച് വിഭജിക്കുന്നു. എന്താണ് ഫാഷൻ? “എന്താണ് ഈ ഫാഷൻ?” ജനസംഖ്യയുടെ പകുതി അത് ഗ്ലാമർ, കംഫോർട്ട്, ക്ലാസ്, പദവി എന്നിവയാണെന്നും മറ്റേ പകുതി അത്  ഒരു വോര്‍ഷിപ് ആണന്ന് പറയും. എന്താണ് ഈ ഫാഷൻ എന്നാ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകുന്നത് എളുപ്പമല്ല, കാരണം എല്ലാവർക്കും വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങളും കാഴ്ചപ്പാടുകളും ഉണ്ട്.  ഇത് എല്ലാ ദിവസവും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ്. ഒരാളുടെ വ്യക്തിത്വത്തെക്കുറിച്ച് അറിയിക്കുന്ന ആശയവിനിമയത്തിന്റെ ഒരു വാക്കുകള്‍ക്ക് അതിതമായ […]

photography jobs in india hindi

फोटोग्राफी जॉब्स

फोटोग्राफी विभिन प्रकार के होते हैं । जो हमे अपनी नौकरी या पेशे के रूप में एक या एक से आधिक चुनने की अनुमति देता हैं । जैसे की फैशन फोटोग्राफी, वेडिंग और इवेंट फोटोग्राफी, वाइल्डलाइफ फोटोग्राफी, प्रोडक्ट फोटोग्राफी, फोटोजर्नलिज्म, ट्रेवल फोटोग्राफी आदि में । फोटोग्राफी जॉब्स के अवसर  फोटोग्राफर के रूप में काम करके फोटोग्राफी में एक मजबूत करियर बना सकते है । आप 3 मुख्य तरीको से ये अवसर को प्राप्त कर सकते है । 1. पब्लिक सेक्टर […]

Photography after 12th

Photography Career After 12th

Photography is all about capturing the moments that later develop into the pictures. But, if you ask the professionals who have the right balance between the skill and the ability. Then, they will define far beyond the definition given by Oxford. Photography is an art that many people cannot master. But if one wants to get success in this career after 12th, then he/she requires utter determination and strong will to achieve it. As the saying goes “A picture is […]

photography-courses-after-12th

12 ക്ലാസ്സിന് ശേഷം എങ്ങനെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി കരിയര്‍ ഉണ്ടാക്കാം

 10 ക്ലാസ്   അല്ലെങ്കിൽ 12 ക്ലാസ്സിന് ശേഷം ഫോട്ടോഗ്രാഫി ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ? പ്രായത്തിന് അധിനമായി പഠിക്കുവാന്‍ പറ്റുന്ന ഒരു കലയാണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി എങ്കിലും ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഒരു പ്രൊഫഷണല്‍ ആയി ചിന്തിക്കുമ്പോള്‍ ആദ്യം, അടിസ്ഥാന സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം അല്ലെങ്കിൽ ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം ആവശ്യമാണ് അതായത് പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് പൂർത്തിയായിരിക്കണം. എന്നാല്‍, പത്താം ക്ലാസ്സ്‌  മാത്രമേ പൂർത്തിയായിട്ടുള്ളൂവെങ്കിൽ, ഞങ്ങള്‍ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, 10 ന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫി ജീവിതം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് അല്ലാ, മറിച്ച് നിങ്ങളുടെ നല്ല ഭാവിക്കുവേണ്ടി , ഏതെങ്കിലും തൊഴിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം , അതായത് 12 ക്ലാസ് പൂർത്തിയായിരിക്കേണ്ടത് നല്ലതാണ്. കാരണം ഇത് ഭാവിയിൽ നിങ്ങളുടെ  പ്രൊഫഷണലിലും വ്യക്തിഗത ജീവിതത്തിലും വളെരെ പ്രധാനമാണ്.  കൂട്ടുകാരേ, ഒരു […]

what is fashion photography hindi abinalex

क्या है फैशन फोटोग्राफी ?

फैशन कोई नई चीज़ नहीं है | लेकिन यह हर जगह मायने रखता है | क्योंकि जब भी हम लोगों से मिलते है, तो हमे आम तौर पर ३ चीज़ें ध्यान में आता | वो हैं उनका पहनावा, व्यक्तित्व और संचार यानेकी उनके बात-चित करने का तरीका | और इसके अलावा हम सभी दूसरों के फैशन सेंस को बड़े गौर से निर्क्षण करते है | लोगो का फैशन, और फैशन फोटोग्राफी को लेके कही संदेह होतो है | कुछ लोग फैशन […]